Seuraa

Hoitosuunnitelmapohjan tekeminen

Hoitosuunnitelmapohja on yhteinen kaikille yrityksen asiakkaille. Suunnitelmapohja toimii tarkastuslistana arviointikäynnillä, kun arvioidaan hoitotarvetta. Samalla valitaan asiakkaalle olennaiset rivit varsinaiseen hoitosuunnitelmaan

Tämä mahdollistaa sen, ettei hoitosuunnitelmaa tarvitse tehdä jokaiselle asiakkaalle tyhjästä. Hoitosuunnitelmapohja nopeuttaa työtä, mutta samalla myös varmistaa että kaikki hoidolle keskeiset asiat käydään asiakkaan kanssa läpi - riippumatta hoitosuunnitelman tekijästä. 

Ja vaikka joku suunnitelmapohjassa oleva rivi ei juuri nyt ole asiakkaalle tarpeellinen, se on helppo aktivoida mukaan asiakkaan hoitosuunnitelmaa päivitettäessä. Tämä korostuu erityisesti asiakkaiden kanssa, joilla on eteneviä sairauksia tai muusta syystä nopeasti heikentyviä terveydentiloja.

 

Hoitosuunnitelmapohjan tekeminen

Hoitopalvelupohja löytyy oikeasta ylänurkasta aukevista asetuksista, Hoitosuunnitelmapohja -välilehdeltä

Hoitosuunnitelmapohja koostuu yhdestä tai useammasta rivistä, joissa jokaisella on viisi saraketta:

  • Kategoria on nimensä mukaisesti yleiskuvaus hoidon tarpeelle - esimerkiksi dementia, itsenäinen selviytyminen tai liikkuminen
  • Tarve on yksityiskohtaisempi kuvaus asiakkaan hoidontarpeesta tämän kategorian osalta
  • Tavoitteisiin kirjataan asiat, joiden vuoksi hoitoa tehdään
  • Keinot ovat ne toimenpiteet, joita tavoitteiden täyttyminen edellyttää
  • Palveluita voidaan liittää hoitosuunnitelman tavoitteeseen, jolloin NurseBuddy osaa automaattisesti ehdottaa asiakkaan käyntejä suunniteltaessa hoitosuunnitelman mukaisia palveluita

 

Hoitosuunnitelmapohjan rivejä on helppo lisätä (Lisää rivi -nappi) tai poistaa rivejä (Poista rivi -nappi)

Kun pohja on valmis, voit tallentaa muutokset Tallenna -napista.

Tallennettu hoitosuunnitelmapohja näkyy automaattisesti tarjolla sellaisten asiakkaiden tiedoissa, joille ei ole tehty hoitosuunnitelmaa aiemmin.

Jos suunnitelmapohja ei jollain asiakkaalla näy, rivit saa lisättyä napista "Tuo hoitosuunnitelma".

 

Hoitosuunnitelmapohjan käytäntöjä

Yksinkertaisimmillaan hoitosuunnitelmapohjaan täytetään vain kategoriat - ja kaikki muut tekstit jäävät kirjoitettavaksi asiakaskohtaista hoitosuunnitelmaa tehdessä.

Tämän artikkelin hoitosuunnitelmapohjan kuvassa on tyypillinen yhdistelmä, jossa suunnitelmapohja sisältää valmiiksi mietityt kategoriat, tavoitteet ja tehtävät. Tarpeet ja keinot sen sijaan kirjoitetaan ilman mallitekstejä asiakkaan hoitosuunnitelmaan.

Katso lisää: esimerkki hoitosuunnitelmapohjan sisällöstä

 

 

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.
Palvelun toteuttaa Zendesk